Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Wybór kategorii

Obiekt mostowy - km 1+700 - 2+100

Luty 2019 - ⇅

Ok. km 1+700
Ok. km 1+700
Ok. km 1+700
Ok. km 1+750
Ok. km 1+750
Ok. km 1+750
Ok. km 1+800
Ok. km 1+800
Ok. km 1+800
Ok. km 2+000
Ok. km 2+000
Ok. km 2+000
Ok. km 2+000
Ok. km 2+100
Ok. km 2+100
Uszczelnianie fug krawężników
Zbrojenie gzymsu na skrzydłach przyczółka w osi I
Próba szczelności łuku
Próba ciśnienia poprzecznicy w osi H
Betonowanie gzymsów ścian oporowych przyczółka w osi A
Zbrojenie gzymsów ścian oporowych na przyczółku w osi A
Betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach
Montaż ścieku przykrawężnikowego kamiennego
Zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach

Styczeń 2019 - ⇅

Grudzień 2018 - ⇅

Listopad 2018 - ⇅

Październik 2018 - ⇅

Wrzesień 2018 - ⇅

Sierpień 2018 - ⇅

Lipiec 2018 - ⇅

Czerwiec 2018 - ⇅

Maj 2018 - ⇅

Kwiecień 2018 - ⇅

Marzec 2018 - ⇅

Luty 2018 - ⇅

Styczeń 2018 - ⇅

Grudzień 2017 - ⇅

Listopad 2017 - ⇅

Październik 2017 - ⇅

Wrzesień 2017 - ⇅

Sierpień 2017 - ⇅