Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%


Zaawansowanie drogowe

Postęp:
43,01%


Zaawansowanie mostowe

Postęp:
94,55%


Zaawansowanie rzeczowo-finansowe kontraktu

77,20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
77.20%