Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%


Zaawansowanie drogowe

Postęp:
100%


Zaawansowanie mostowe

Postęp:
100%


Zaawansowanie rzeczowo-finansowe kontraktu

100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
100%