Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul.Głowackiego 56,
30-085 Kraków

Kierownik Projektu ZDW
Grażyna Czopek
e-mail: g.czopek@zdw.krakow.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel. (12) 417 25 00
fax (12) 411 01 18

Kierownik Projektu GDDKiA
Robert Jakubiak
e-mail: rjakubiak@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl

Biuro Inżyniera Kontraktu w Skawinie
ul. Piłsudskiego 23,
32-050 Skawina
e-mail: skawina@interia.pl

Wykonawca - Konsorcjum firm

Lider - „Most” Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51A,
81-862 Sopot

Partner - „POLBUD-POMORZE” Sp. z o.o.
Łącko 18,
88-170 Pakość

Biuro budowy
ul. Piłsudskiego 23
32-050 Skawina
e-mail: w.raton@vistal.pl

Kierownik budowy
Wojciech Ciejka
e-mail: w.ciejka@vistal.pl